Kompetens

Min spetskompetens är inom organisations- och kompetenstensutveckling i projekt, organisationer och företag. Uppdragen handlar om att utveckla projekt, verksamheter och människor.

Erfarenheter inom olika områden

 • Egen företagare sedan 2007
 • VD i kommunalt bolag
 • Regionchef i statlig myndighet, länsorganisation, med ansvar för Europiska Socialfondens program för kompetensförsörjning
 • Konsult inom kompetensförsörjning och yrkesinriktad rehabilitering
 • Personalchef och projektledare inom HR i verkstadsindustrin
 • Mentor i högskoleprojekt och kommunprojekt
 • Styrelseuppdrag

Utbildningar, exempel

 • Högskoleutbildning i pedagogik, sociologi och arbetsmarknadsteknik
 • Högre Personaladministrativ Utbildning
 • Chefs- och ledarskapsutbildningar (t ex ABB, Olander & Hult, AMS, Svenska ESF-rådet)
 • Dipl coach (Coachande utvecklande Ledarskap, L-E Uneståhl)
 • Certifierad förändringsledare enligt Doubleloop-modellen
 • EUs fonder och program
 • Projektutveckling och lärande utvärdering (Högskoleutbildn i Lärande utvärdering/följeforskning och Strategisk Påverkan, IPF-utbildn i Utvärdering för Utveckling)
 • Styrelseutbildning

Agneta Klippvik Utveckling AB, Ragnabo 107, 385 94 Bergkvara 076-840 03 02 klippvik@akkakompetens.se

|