Verksamhet

AKKA Organisationsutveckling och Kompetens arbetar med  utvecklings- och förändringsarbete i projekt och på arbetsplatser. Strategisk och kontinuerlig utveckling är en förutsättning för att öka den lönsamma tillväxten i företag och organisationer, hos medarbetare och i projekt. Medarbetares och deltagares delaktighet leder till ett större engagemang, som är nödvändigt för de goda resultaten.

Exempel på olika områden som jag arbetar inom:

  • Organisationsutveckling- och förändringsprocesser
  • Projektutveckling och projektstöd
  • Coachning och vägledning
  • Lärande utvärdering och uppföljning av projekt med eller utan EU-stöd
  • Kvalitetssäkring av EU-projekt (ansökningar, uppföljningar och redovisning).

Agneta Klippvik Utveckling AB, Ragnabo 107, 385 94 Bergkvara 076-840 03 02 klippvik@akkakompetens.se

|