Genomförda eller pågående uppdrag, exempel

 

  • Konsultuppdrag inom ramen för Europeiska Socialfonden åt bl a Kalmar kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Torsås kommun, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Vaggeryds kommun, IUC i Kalmar län, Ölands Näringslivskontor, Nybro Företagsgrupp, Itab Nässjö,  Kalmarsunds Arbetsgivarring, Folkuniversitetet. 
  • Konsultuppdrag inom ramen för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden åt bl a Kalmar Science Park, Linnéuniversitetet, och Regionförbundet i Jönköping.
  • Konsultuppdrag för Blekinge Kompetenscentrum och Region Blekinge inom Kompetensförsörjning
  • Konsultuppdrag åt b l a Kunskapsnavet i Kalmar samt i Emmaboda kommun och Torsås kommun avseende Lärande utvärdering och Strategisk påverkan
  • Konsultuppdrag åt Almi och Trygghetsrådet
  • Utbildare och coach i utvecklingsprogram för kvinnor

 

 

 

Agneta Klippvik Utveckling AB, Ragnabo 107, 385 94 Bergkvara 076-840 03 02 klippvik@akkakompetens.se

|