Genomförda eller pågående uppdrag, exempel

 

  • Konsultuppdrag inom ramen för Sociala fonden åt bl a Kalmar kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Vaggeryds kommun, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, IUC i Kalmar län, Ölands Näringslivskontor, Nybro Företagsgrupp, Itab Nässjö,  Kalmarsunds Arbetsgivarring, Folkuniversitetet. 
  • Konsultuppdrag inom ramen för Regionala Utvecklingsfonden åt bl a Regionförbundet i Jönköping, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park
  • Konsultuppdrag för Landstinget Blekinge-Blekinge Kompetenscentrum och Region Blekinge inom Kompetensförsörjning
  • Processledare i Kurbits affärsutvecklingsprogram för besöksnäringen
  • Konsultuppdrag åt Trygghetsrådet och Almi
  • Utbildare och coach i utvecklingsprogram för kvinnor

 

 

 

Agneta Klippvik Utveckling AB, Ragnabo 107, 385 94 Bergkvara 076-840 03 02 klippvik@akkakompetens.se

|